Stapproef vierdes 2021

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2021.html
 

Op woensdag 5 mei hielden we op school Het Grote Voetgangersexamen. Deze proef vormt het sluitstuk van de leerlijn stappen in het basisonderwijs. Hiermee testen we of de vierdeklassers klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te stappen. Als ze slagen in de verschillende vaardigheden behalen ze het Voetgangersbrevet Goud.
Op school vinden we verkeersopvoeding in de reële verkeerssituatie heel belangrijk. Deze proef is dan ook het sluitstuk van verkeerslessen in het verkeer, op de straat, zoals het er echt aan toegaat.

Voor de leerlingen een leerrijke ervaring. Hier en daar wat zenuwen maar allemaal brachten ze het er schitterend van af. Een teken dat ze klaar zijn om zelfstandig te voet in het verkeer te komen. Hoe meer stappers, hoe minder auto’s dus een veiligere schoolomgeving.

Proficiat aan alle kinderen van het vierde leerjaar en dank aan de helpende ouders voor de ondersteuning bij dit project.