Over krullen, lussen, bergen en … in aanvliegroute 1

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2021.html
 

Over krullen, lussen, bergen en … in aanvliegroute 1

Ook in onze digitale wereld blijven pen en papier belangrijk!
Schrijven is veel meer dan het maken van lussen op papier.
Het is een complexe bezigheid. In het eerste leerjaar leert een kind écht schrijven. In de kleuterklas wordt hier de basis voor gelegd. Belangrijke schrijfvoorwaarden zijn:  lichaamskennis, lichaamsbewustzijn en lichaamscontrole. Deze voorwaarden zijn de basis voor de verdere ontwikkeling van het kind.
Met behulp van allerlei oefeningen kan de fijne motoriek ontwikkeld en verfijnd worden. Deze fijne motoriek is erg belangrijk voor het latere échte schrijven. Het vasthouden van de pen of het potlood, het maken van de bewegingen op het papier, het schrijven tussen lijntjes, allemaal fijne motorische handelingen die veel oefening en een goede basis vergen.
Met aanvliegroute 1 gingen we alvorens onze eerste woordjes te schrijven, nog even opwarmen met voorbereidende oefeningen…