Ritmiek in HKS4

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2021.html
 

Fijne motoriek in HKS4

Een kind moet een ontwikkelingsproces doorlopen om tot schrijven te komen. Net als bij een boom is het belangrijk dat de wortels, de fundamenten, stevig verankerd zijn. En net omdat stevige wortels zo belangrijk zijn, leren we al schrijven in de 1e kleuterklas.
We kozen bij de introductie van "Krullenbol" niet voor de klassieke indeling maar voor leeftijdsgroepen: 3+, 4+ en 5+. Kinderen ontwikkelen zich niet even snel. Krullenbol is veel meer dan wat krullen maken op een oefenblaadje.  Krullenbol is plezier beleven, bewegen, ritmegevoel ontwikkelen, visuele vaardigheden trainen, handvaardigheid stimuleren, ruimtelijke begrippen leren hanteren en zoveel meer. In HKS4 werd gewerkt met geleurde linten om ritmiek bij te brengen. Ritmiek met linten. De kleuters proberen met hun ogen dicht het ritme aan te voelen en op dit ritme te bewegen.