Loopspel taal in T34

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2021.html
 

Loopspel in T34

Het onderwerp en de persoonsvorm zoeken in een zin is niet altijd even gemakkelijk. In aanvliegroute 4 was het dan ook tijd om deze zaken grondig in te oefenen. Op de speelplaats lagen verschillende bladen met een zin op. Vanuit een centraal punt liep iedereen naar een blad, probeerde de persoonsvorm en het onderwerp te zoeken om dan terug te lopen naar een kort werkblaadje waar ze deze zaken moesten noteren. Achteraf waren we uitgeput, maar we slagen er nu wel beter in om het onderwerp en de persoonsvorm te zoeken.