“Godly Play” in H4A

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2021.html
 

Sterren aan de hemel in H4A


Dit schooljaar gaan we aan de slag met een nieuwe godsdienstmethode: ‘Sterren aan de hemel’. De kinderen krijgen de kans om samen op weg te gaan, op zoek naar ‘de ster’. Ze leren ook heel wat ‘sterren’ kennen die voor hen een lichtend voorbeeld zijn.  Er wordt tijdens de lessen telkens voldoende aandacht besteed aan de invalshoeken: het kind (link leggen met de leefwereld van de kinderen) – de Bijbel (Bijbelverhalen) – de kerk (getuigenissen van mensen). We trachten de leerlingen respect en ondersteuning te bieden voor de rijkdom van het christelijk geloof en de katholieke leer, met openheid voor de diversiteit van de eigen identiteit en aandacht voor het communicatief karakter.

Deze methode hanteert hierbij heel wat rijke en gevarieerde werkvormen zoals o.a.: de volle stoel, godlyplay, groepswerk, meditatie, gebed, liedjes, gevoelens- en behoeftkaarten, interactieve opdrachten enz...

In het kader van het eerste thema ‘Mens en natuur: gave en opgave’ leren kinderen dat ze verantwoordelijkheid moeten nemen voor de natuur, door er goed voor te zorgen, maar ook door mensen en projecten te steunen die bijdragen aan de zorg voor moeder aarde. Maar de natuur en de cultuur, rondom ons, zijn ook een gift: we leren de kinderen er volop van te genieten, er vitaliteit en kracht uit te putten en ze intens te beleven.

Bij elk thema hoort een centraal Bijbelverhaal dat de kinderen kan boeien en inspireren en waarbij ze vervolgens de kans krijgen om zich, via andere werkvormen, te verdiepen in het verhaal, de personages…  Bij dit  eerste thema vertrekken we vanuit het scheppingsverhaal, dat verder wordt uitgediept.

Tijdens de lessen ‘De mens geeft namen aan de dieren’ (Gn. 2, 18-20) en ‘Het eerste scheppingsverhaal’ beleefden de kinderen een sessie ‘godlyplay’ met verschillende voorwerpen, mediatieve muziek…We hielden  zelfs een sessie midden in de natuur om te theologiseren over de uitspraak: ‘En Hij zag dat het goed was’.  Door te filosoferen en te theologiseren ontstaat er een wisselwerking tussen de ervaringswereld van de leerlingen, de leerkracht én het woord van God.

Tijdens een volgende les beluisterden de kinderen verhalen, uit andere culturen en godsdiensten, over eerbied voor de natuur. Ze leerden aangeven wat hen raakt in de omgang van de indianen met de natuur en maakten hierbij gebruik van gevoelenskaarten én de werkvorm ‘de volle stoel’. Hierbij konden ze vragen stellen aan ‘Moedig hert’ en aan ‘het opperhoofd van de Dwamish’ die d.m.v. een teletijdmachine bij ons in de klas terechtkwamen. Het thema werd afgesloten met een korte interactieve opdracht aan het nieuwe digischoolbord waarbij de verschillende Bijbelplaten in de juiste chronologische volgorde gesleept worden.

Het aanbod van deze verschillende werkvormen speelt een belangrijke motiverende rol in de godsdienstles; het raakt en boeit de kinderen meer dan een klassieke les waarbij vooral frontaal les wordt gegeven. Het verkennen, verdiepen en verwerken van de aangeboden onderwerpen, in deze methode, is door het gevarieerd aanbod van werkvormen een fijne belevenis...