Gemengde leeftijden in TKS123

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2021.html
 

Gemengde leeftijden in de kleuterklas

 

 

In de kleuterklas in de Trapstraat zitten kleuters van 3 jaar tot en met 5 jaar bij elkaar in de klas. De kleuters leven en leren er samen. Vele ouders vinden dit ‘ongewoon’. Maar als je verder kijkt dan de standaard klassen die we gewoon zijn is dit een hele goede werking! Een werking die heel goed is voor alle kleuters, kleuters die een leerachterstand hebben of meekunnen met een niveau hoger.

 

De juffen, klasleerkrachten, voorzien een breed aanbod aan activiteiten en materialen. Hierdoor zijn alle kleuters in de klas geprikkeld en wordt hun ontwikkeling ondersteund. Dit zorgt voor een sterke ontwikkeling op ieders niveau. Zo voelt iedereen zich ook goed in zijn vel en valt niemand uit de boot. De juffen werken op het niveau van elke kleuter, dit kan van dag tot dag wisselend zijn. Elke kleuter zal groeien in zijn eigen ontwikkeling en niet op de ontwikkeling dat verwacht wordt voor de leeftijd. Niet elke kleuter groeit even snel en heeft daarom soms extra begeleiding nodig of een terugblik op activiteiten.

 

Door verschillende leeftijden samen te zetten gaan de kleuters ook sterker communiceren. Er wordt vaak en op veel verschillende manieren gesproken in deze groep. Dit stimuleert de taalontwikkeling sterk, ook voor de allerjongsten. Maar ook de oudere kleuters van de groep worden uitgedaagd om zich goed uit te drukken, taken uit te leggen en te beschrijven aan andere kleuters en te vertellen over hun werkjes en hun leven.

 

Deze aanpak biedt ook meer kansen tot het ontwikkelen van de zelfstandigheid van de kleuters. De jongsten leren van de oudere kleuters in de klas. Zij kijken vooral op naar de oudste kleuters, wat zij allemaal al kunnen willen ze ook kunnen. Door te kijken en te luisteren wordt er ook heel veel geleerd. Hierdoor gaan de jongsten ook meer opnemen zonder er bij stil te staan. De oudere kleuters leren via kleine taakjes verantwoordelijkheid en zorg voor jongere kleuters op te nemen. Ze leren aan de jongsten iets uit te leggen, waardoor zij opnieuw aan iets nieuw kunnen beginnen. Er worden vele sociale contacten gelegd in een gemengde kleuterklas. Alle kleuters leren heel vanzelfsprekend zorg dragen voor elkaar, samenwerken en rekening houden met elkaar. Jongere kleuters leren dan weer nieuwe vaardigheden door de oudere kleuters na te bootsen.

Kortom, de kinderen leren in deze kleuterklas meer van elkaar en ontwikkelen elke dag aan hun sociale vaardigheden. Kleuters leren van elkaar en helpen elkaar.