EXPO COBRA

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2022.html
 

Vanuit het oogpunt dat kinderen kunst moeten ontmoeten én de gelegenheid moeten krijgen om zich creatief te uiten organiseert onze school in campus Trapstraat voor de achtste keer zijn tweejaarlijks kunstproject. De waardevolle ervaringen van onze vorige edities en de steun van ons oudercomité, enthousiaste kunstenaars Hilde, Marie & Dirk én verwoede verzamelaars waren een grote stimulans om na het coronatijdperk dit project te hernemen.

Het wordt in veel opzichten een uniek evenement. Rode draad is de CoBrA-beweging uit 1948,  een groep naoorlogse kunstenaars die onbelemmerd en fantasierijk hun stempel drukten op de moderne kunst met een andere soort van kunst. Het waren artiesten die iets anders wilden maken dan wat ze eerder hadden gezien. Ze wilden af van het idee dat kunst altijd heel goed moet lijken op hoe het in het ‘echt’ ook is.

Ze wilden samenwerken met andere kunstenaars en ideeën uitwisselen, vrij en onbelemmerd. Ze lieten zich inspireren door kunst uit verre landen, door kindertekeningen en gevoelens. Ook vonden ze soms dat het materiaal waarmee ze werkten (zoals klei, zand, hout of verf) belangrijker was dan hoe het eruit zou komen te zien. In 1951 viel de groep uiteen. Maar veel kunstenaars bleven samenwerken en anderen vonden hun inspiratie in het werk en de taal van de CoBrA-kunstenaars. Wij presenteren een overzicht van hun werken in "de klas van toen": een toepasselijk decorum uit de jaren vijftig…

Wij belichten in een uitzonderlijke expo “CoBrA: een driekoppige slang?” de stichtende leden van de CoBrA-beweging Guillaume Corneille, Asger Jorn, Pierre Alechinsky, Karel Appel en andere buitenbeentjes. Een tweede zaal “Vervolg CoBrA: een veelkoppige slang?” toont aan hoe CoBrA springlevend bleef én is bij heel wat toonaangevende kunstenaars van Willem Van Hecke tot Hannes d’Haese...

We merkten al snel bij de opstart van dit project dat de kunstwerken van de CoBrA-kunstenaars direct tot de verbeelding van onze kinderen spreken. De fantasievolle dieren met menselijke trekjes, de sprookjes en de fabelwerelden. Hun kunst lijkt op kindertekeningen maar, nee hoor, dit is geen kinderwerk! Niet iedereen heeft de inspiratie en fantasie om dit te verzinnen! Of bewijzen onze kinderen het tegendeel? Aan u om te oordelen! Op een sterk beschouwende én creërende  manier maakten de kinderen in tien lokalen kennis met de ware gedaante van CoBrA. Het werden pareltjes van kunstateliers met ‘eigen werk’ van onze CoBrA-kids, geïnspireerd op de wezenskenmerken van CoBrA!


Aanbod erfgoedweek Zottegem van 25 april tot 29 april 2022

Op onze speelplaats in de afdeling Trapstraat van het Sint-Barbaracollege lijkt het wel of de hele wereld samenkomt. Een behoorlijke grote groep kinderen heeft  anderstalige roots. De toenemende diversiteit en meertaligheid zorgt voor een uitdagende maar tevens een boeiende setting om kinderen op hun leer- en leefpad te begeleiden. Een divers gezelschap dus en de weerspiegeling van het stadscentrum waarin onze school ligt. De school is mee geëvolueerd met zijn buurt die de voorbije tien jaar sterk veranderde. Het adagio is: to teach, to care, to inspire… together! Er wordt hard ingezet op muzische vorming waarbij een hoge betrokkenheid, welbevinden en samenwerking essentieel en inspirerend zijn als rode draad. Wat kinderen in zich hebben is het vertrekpunt om tot groeien te komen. “SBC ontmaskert jouw talent!” Bewegend leren, creatieve namiddagen, kunstprojecten,… maken dan ook een essentieel deel uit van de schoolwerking an sich.
Van 25 april tot 29 april is het erfgoedweek. Een week waarin de scholen, de leerlingen en de leerkrachten uitgenodigd worden om in de wereld van het cultureel erfgoed te duiken.

1   “Klas van toen”
Het Sint-Barbaracollege draagt geschiedenis! In de “Klas van toen” ervaren de kinderen hoe het klasleven na de oorlogsjaren was. Ze nemen plaats op de oude eiken schoolbanken, schrijven met een griffel op een lei en krijgen les zoals vroeger! Tijdens de rondleiding krijgen ze een beeld van het leven en leren in het begin van de 20ste eeuw. Orde en tucht, de prijsuitdeling, handwerk, beeldprojectie, wandplaten, lezen, schrijven en rekenen,... Het komt allemaal aan bod! Een ervaring rijker.

2   “CoBrA-kunstrichting”
De kunst van Cobra lijkt wel speciaal gemaakt voor kinderen! Allen zijn aanwezig: Corneille, Alechincky, Jorn, Reinhoud, Appel, … De kunstwerken van de kunstenaars die lid waren van de Cobragroep spreken direct tot de verbeelding van kinderen. De fantasievolle dieren, die regelmatig menselijke trekken vertonen, de mythes en sprookjes en de plantenwerelden.
Het museum laat tegelijk Post-CoBrA zien van hedendaagse kunstenaars, die net als de Cobra kunstenaars tóen vernieuwende opvattingen hebben. De expo is erop gericht om kinderen met beeldende kunst en expressie in aanraking te brengen, kunstwerken te onderzoeken en te bespreken.

3   “CoBrA-kids”
In ons kunstatelier geven we wekelijks ‘de kunstenaar in jou’ de nodige ruimte. De kinderen leren houden van tekenen, schilderen en knutselen. Sommige ontbolsteren helemaal en ontdekken verborgen talenten. Er wordt hard gewerkt in het atelier met verschillende technieken en diverse lesgevers. Ideaal voor kinderen die van veel uitdagingen houden en graag iets nieuws uitproberen. Zo is er reeds een schatkist vol zelfgemaakte beelden uit klei.