Drie kleine biggetjes

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2021.html
 

                                                               “  De drie biggetjes”

                                                            -----------------------------

Een prachtig boek waar alle kinderen gek op zijn.

Het boek werk educatief uitgewerkt waarbij heel wat ontwikkelingsaspecten aanbod kwamen:

*taalontwikkeling:-nieuwe woordenschat

                                -woorden begrijpen

                                -woorden correct uitspreken

                                -zinnen maken met nieuwe woorden a.d.h.v woordkaartjes

                                -verhaaltjes bedenken met de woordkaartjes

                              

*cognitieve ontwikkeling:-associatiespel:- wat hoort er bij een stenen huis, stro huis en houten huis?

                                                                          -verzamelingen maken met bakstenen: tellen

                                                                          -biggen rangschikken van klein naar groot en omgekeerd

                                                                          -waarneming van verschillende huizen.

*muzische ontwikkeling:-knutselen van de 3 huisjes

                                            -stokpop: de wolf knutselen

                                            -dansen op het lied van de musical: de drie biggeltjes

                                           -drama: verhaal uitbeelden, fantasievorm

*zelfstandige ontwikkeling:-matrixen

                                               -kleurenspel met de biggen

                                               -biggen(ganzen)spel

                                               -kleikaarten van de huisjes

                                               -modderspel

*auditieve ontwikkeling:-foutieve versie opmerken van het verhaal

                                            -lettergrepen klappen

*godsdienst:-“mijn huis = mijn thuis”

                      

Zoals je ziet hebben onze kleutertjes heel wat geleerd. Ze hebben vooral plezier gemaakt en waren heel betrokken bij deze aangeboden activiteiten.


Juf Isabelle    juf Lieke     HKS2