Diversiteit als meerwaarde in Nest 2

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2022.html
 

Nest 2 - diversiteit als meerwaarde

Elkaar versterken, ondersteunen en uitdagen. In onze heterogene groepen in Nest 2 wordt de diversiteit ingezet als meerwaarde. Dat onze school de ontwikkeling van àlle kleuters dagdagelijks stimuleert vanuit een gezamenlijk visie en christelijke zingeving door:


1   te zorgen voor een uitdagende en rijke leer- en leefomgeving waar het goed toeven is: 

           - een persoonlijke relatie met elke kind, 

           - warm welkom (inlooptijd), 

           - respect voor diversiteit (kleur, leeftijd, afkomst,…), 

           - functionele en sobere klasinrichting, prikkelarme ruimtes, het overzicht bewaren


2   in te staan voor een doelgericht aanbod: 

           - een thematisch en samenhangend aanbod (Zill) inspelend op interesses en noden
              van de leerlingen,           

           - met gezamenlijke - en keuzeactiviteiten,   

           - spel met stimulerende materialen met observerende rol van de leraar

           - systematisch aanbod: zorg-, overgang-, waarnemings-, zelfsturingsroutines…

- thematisch aanbod vanuit interesses: echte wereld, magie en fantasie, boek,

  ontdekdozen, natuurexploratie met de kleine onderzoekers…

           - ook klasoverschrijdend…

          

3   leerlingen te begeleiden op ‘maat’ (?) in hun totale persoonsvorming

           - alle aspecten van ontwikkeling: leerproces, taalvaardigheid, socio-emotionele
              ontwikkeling, talentontwikkeling

           - kinderen ‘leren kennen’ = tijdsinvestering

           - ontwikkelingsprocessen onderkennen: fysisch, denk- en persoonsontwikkeling, van

             ‘ikke’ naar ‘wij’…

           - het leerproces onderkennen: incidenteel naar doelgericht leren

- stimulerende tussenkomsten door bijv. taal stimuleren, zelfredzaamheid
   bevorderen, werkhouding aanleren, …

           - een taak op maat aanbieden

           - basiszorgen en verhoogde zorg bieden (zie zorgcontinuüm)

           - omgaan met gevoelens

           - gezond leren leven: bewegen, voeding, traktaties,…

           - zachte overstap van KS —> lagere school

           - samen met ouders, collega’s, buurt, CLB, externen,...


4   breed opvolging van hun ontwikkeling

           - via doelgerichte observaties, oefeningen, kindgesprekjes, zelfevaluatie…

           - totale persoon

           - reflecteren op de eigen praktijk


Toeval of niet… maar daar zijn we nu dagelijks mee bezig!