Bewegend leren

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2021.html
 

Bewegend leren

Het integreren van bewegingsactiviteiten tijdens de reken- en taallessen kregen dit schooljaar extra aandacht. Om de leerlingen zoveel mogelijk leerkansen te bieden werd gekeken hoe we de leerinhouden zoveel mogelijk en op zoveel mogelijk verschillende manieren konden aanbieden. Bewegend leren zien wij daarin als extra troef.

Het integreren van fysieke activiteiten en leertaken, bijvoorbeeld springen terwijl je bezig bent met automatiserings- en herhalingsopdrachten, lijkt een positieve invloed te hebben op het leren van leerlingen. Onderzoek naar het effect van fysiek actieve reken- en taallessen laat zien dat leerlingen direct na deze lessen meer gericht zijn op hun taak en dat hun reken- en spellingsvaardigheden verbeteren.

Als actieve en bewegingsgezinde basisschool vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen zo weinig mogelijk zittend de dag doorbrengen. Actieve lessen, bewegingstussendoortjes, bewegend leren hebben allen een positief effect op het leren. In de kleuterschool wordt ”Bodymap” gehanteerd en heeft onze school een bewegingscoach.

In de lagere school wordt volop ingezet op bewegend leren. In kleine groepen oefenen de kinderen taal- en rekenopdrachten. Maaltafels, splitskaarten, getalbeelden, letters, basiswoorden (mol, beer, ik, an, tom, pen, …). In loopvormen, springoefeningen, fijnmotorische vaardigheden voor de schrijfmotoriek, …

De kinderen vinden dit een hele fijne manier van oefenen. De klasleerkracht voelt een positief effect op het automatiseren van de nieuwe leerstof. Ook in de oudere leerjaren wordt vaker buiten de klas gegaan om inhouden via zoekopdrachten, spellingsestaffetes en dergelijke in te oefenen. Hierbij speelt ook het positieve effect op de concentratie en leergierigheid na een bewegingsactiviteit. Een dubbel voordeel dus.

Kortom de tafels worden nog steeds geoefend maar niet alleen meer op papier. Door hetzelfde in verschillende vormen aan te bieden verhogen we de leerkansen. Om deze manier van werken en oefenen visueel kracht bij te zetten werden onze gangen “beweegvriendelijk” gemaakt. Letterbanen, tafelspringers, hinkelpaden,… in de gang nodigen uit tot actief leren. In de klassen werd het aantal banken meer dan gehalveerd. Actief les volgen! Plaats voor schrijven maar ook voor staand aan het bord te oefenen of een splitsoefening te springen op muziek. Opmerkelijk voordeel daarbij is de ruimte voor de leerkracht. Geen rijen banken meer om zichzelf door te wringen maar een open klas. De leerling werkelijk dichtbij, mee zittend op de grond of springend op het tafellied. Voor alles is er plaats en ruimte. Opmerkelijk is het rustgevend effect op het klasgebeuren.

Een leertraject op maat van de kinderen.