De ark van Noah in HKS3

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2021.html
 

De ark van Noah in HKS3


Werken rond het thema : De ark van Noah is zo leuk!

Het verhaal vertellen, zingen, beleven, dramatiseren,...

De vele dieren die aanbod komen, maar ook het sociale aspect wordt hier uitvoerig besproken, beleefd.

Praten rond ruzie maken, zich veilig voelen, elkaar helpen , respect tonen voor elkaar, elkaars gewoontes en leefsituaties respecteren, blij zijn met het samen horen.

Heel wat stof tot inleving dus,..

Knutselen van een eigen boot vanuit een grote kartonnen doos was een must.

Alsook allerhande beeldende activiteiten, taal- en denkspelletjes werden uitgevoerd.