Kleuterafdeling

07.00 uur   Morgenopvang H.-Hartafdeling

08.00 uur   De schoolpoort gaat open

08.15 uur.  Inloopkwartier

08.25 uur   Aanwezigheid kleuters

08.30 uur   Aanvang activiteiten

10.35 uur   Pauze kleuterafdeling

10.50 uur   Vervolg activiteiten kleuters

12.05 uur   Middagpauze

12.20 uur   De schoolpoort sluit

                   Middagopvang

13.00 uur   De schoolpoort gaat open

13.25 uur   Aanwezigheid kleuters

13.30 uur   Aanvang activiteiten

14.35 uur   Pauze kleuterafdeling

14.50 uur   Vervolg activiteiten

15.25 uur   Einde activiteiten

16.00 uur   Begeleide opvang door leerkracht

17.00 uur   Avondopvang

18.00 uur   Einde… H.-Hartafdeling

Lagere afdeling

07.00 uur   Morgenopvang H.-Hartafdeling

08.00 uur   De schoolpoort gaat open

08.15 uur.  Inloopkwartier afdeling Trapstraat

08.25 uur   Aanwezigheid leerlingen

08.30 uur   Aanvang lessen

10.10 uur   Pauze lagere afdeling

10.25 uur   Vervolg activiteiten

12.05 uur   Middagpauze

12.20 uur   De schoolpoort sluit

                  Middagopvang

13.00 uur   De schoolpoort gaat open

13.25 uur   Aanwezigheid leerlingen

13.30 uur   Aanvang lessen

14.20 uur   Pauze lagere afdeling

14.35 uur   Vervolg lessen

15.25 uur   Einde lessen

16.00 uur   Begeleide studie door leerkracht

17.00 uur   Avondopvang

18.00 uur   Einde… H.-Hartafdeling

De schoolpoort sluit om 08.30 en 13.30 uur. Vermijd het te laat komen! Vervelend en overlast voor wie moet openen, storend voor het reeds gestarte klasgebeuren!