Opvoedingsconcept

Opvoedingsproject ‘Wat onze school wil’


Dat kinderen openbloeien

in al hun talenten

van hart en verstand

van taal en beweging.


Onze school streeft naar kwaliteitsonderwijs met oog voor de totale en volgehouden persoonlijkheidsontwikkeling van het kind met zijn aanleg en in zijn milieu, met bijzondere aandacht en zorg voor de kansarmen en zwakkeren, met respect voor en aanvaarding van elk kind.

Elk kind is uniek.

Elk kind heeft recht op vorming, aangepast aan zijn mogelijkheden. Elk kind krijgt maximale ontplooiingskansen voor hart, hoofd en handen.

Een dynamische school die streeft naar verdere uitbouw en verbetering, die open staat voor vernieuwing met bijscholing en herbronning als belangrijke hulpmiddelen.


Open op de wereld

van aarde en water

van plant en dier.


Onze school is geen eiland. In onze school gaan we met de kinderen op verkenning. Al verkennend bouwen zij de wereld om tot hun wereld. Zij ontdekken en waarderen de schepping, natuur, cultuur en onderliggende relaties.


In vriendschap en dienstbaarheid

bezorgd voor medemensen

dichtbij en veraf.


We besteden veel aandacht en tijd voor het verwezenlijken van positief menselijke relaties zowel binnen als buiten de school.

Wij willen opvoeden tot een sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid in een veelkleurige samenleving.

Daarom willen we maximale kansen geven aan elk kind, zowel op het vlak van waardenbeleving als engagement,

evenwel zonder onze eigenheid prijs te geven.

In vriendschap met Jezus gericht door zijn woord en zijn voorbeeld gesterkt door zijn kracht.

In het opvoedingsproject staan fundamentele christelijke waarden voorop.

Wij hebben de opdracht de kinderen te laten kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus: het evangelie. Onze school heeft ook een zendingsopdracht: van de leerkrachten wordt verwacht dat zij het geloof verkondigen en voorleven.

Van de ouders verwachten we dat zij loyaal zijn t.o.v. het geheel van de geloofsopvoeding die aan de kinderen wordt gegeven en dat zij geen anti-houding aannemen.

De leerlingen nemen deel aan alle gebeds- en sacramentele vieringen die binnen schoolverband worden gehouden en waarin wij samen met de kinderen ons geloof uitdrukken en beleven.


Speelse en wijze kinderen

ontvankelijk en creatief

elke dag een stukje groter.


Onze school wil kinderen kansen geven om 'zichzelf' in volle vrijheid uit te drukken. Hoe meer kansen kinderen krijgen om expressief te zijn, hoe meer kansen tot zelfontwikkeling: zichzelf te ontdekken, zijn eigen mogelijkheden te ontwikkelen en vorm te geven, oprecht te zijn met zichzelf, inzichten en overtuigingen eigen te maken, vertrouwen in eigen kunnen te krijgen, een positief zelfbeeld op te bouwen, zijn beperkingen en grenzen te aanvaarden, kritiek van anderen te kunnen aanvaarden en verwerken, zichzelf te beoordelen en anderen te waarderen en in die anderen hun anders zijn.. Kinderen moeten zich 'thuis' en 'goed' voelen op onze school…

 

Dit vraagt van ons allen

betrokkenheid

inzet

samenwerking

bekwaamheid.