Wereldgodsdiensten in H6B
8 februari 2018

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2019.html
 

In het kader van de godsdienstlessen binnen het thema ‘Samen op weg naar zin’ organiseerde het zesde leerjaar B van het Sint-Barbaracollege een tentoonstelling met als onderwerp ‘Wereldgodsdiensten en geloofsovertuigingen’.

‘Onbekend maakt onbemind’ dus maken de leerlingen zo op een positieve manier kennis met onze multiculturele samenleving.

Per twee werd er gewerkt rond het Christendom, Hindoeïsme, Jodendom, Animisme, Boeddhisme, de Islam en voodoo.

Minstens 3 lesuren per week werden besteed aan het opzoeken van informatie, posters ontwerpen, materiaal verzamelen en teksten voor te bereiden.

Onder begeleiding van juf Isabelle De Mulder bereidden de enthousiaste leerlingen deze opdracht nauwgezet voor om op donderdag 8 februari de andere leerlingen en leerkrachten van de school, ouders, grootouders en andere sympathisanten heel wat bij te leren over hun gekozen onderwerp.

Bijzonder leerrijk en interessant in onze multiculturele samenleving!