Voorlezen in T3A

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2019.html
 

Voorleesweek  T3A

Dit jaar kwam er in de klas elke dag een mama voorlezen en op woensdagmorgen mochten de kinderen in groepjes luisteren naar de leesouders. Met gespitste oren en met de mimiek van het verhaal op hun gezicht luisterden de kinderen heel aandachtig naar het voorgelezen verhaal.
Ze vonden het super!
Op maandag kwam de mama van Leander voorlezen. Ik vond het leuk hoe ze die stemmen zo nadeed (Anabela).  Dinsdag was het de beurt aan de mama van Esthée. Ik vond het heel wijs dat ze altijd de prentjes toonde (Leander). Op woensdag waren de leesouders dan aan de beurt. Ik vond het heel spannend dat we naar verschillende verhaaltjes mochten luisteren (Marie T). Op donderdag las de oma van Emma een heel lang en mooi verhaal voor (Eloïse).  Om af te sluiten las de mama van Soraya op vrijdag een klein maar fijn verhaaltje voor over een konijntje (Axelle). Onze meester las ook elke dag een stukje uit een boek voor. Juist toen het spannend werd, heeft hij niet meer verder gelezen. Als we willen weten hoe het verhaal afloopt moeten we het boek ontlenen in de klasbieb en zelf verder lezen (Marie DP).
Het regelmatig voorlezen van verhaaltjes is een heel goede zaak want door het luisteren naar verhalen, ontwikkelen de leerlingen hun luistervaardigheid en kan de woordenschat en hun concentratievermogen worden vergroot. Uiteraard stimuleert het ook de verbeeldingskracht. Ook het gevoel voor taal en spreekvaardigheid wordt bevorderd.
En 'at last but not least' kunnen de kinderen, door naar die spannende, gekke of grappige verhalen te luisteren, gemotiveerd raken om zelf te gaan lezen!