Voorleesweek in T3A

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2020.html
 

Voorleesweek T3A

Juf Liliane (juf met pensioen) was direct bereid om voor de kinderen van T3A te komen voorlezen.
Ze las 2 verhalen voor. Het eerste verhaal dat ze voorlas was wel heel bijzonder. Het was een verhaal dat haar kleindochter (11 jaar) zelf geschreven had. Het verhaal ging over een Joods meisje in de tweede wereldoorlog.  De kinderen luisterden heel gespannen en hingen aan de juf haar lippen. Ze las het verhaal niet alleen spannend voor, ze gaf ook heel wat achtergrondinformatie over de oorlog waardoor de leerlingen alles nog beter snapten. Dank u wel, juf Liliane

Elke woensdagmorgen doen de leerlingen van T3A en T2A aan leesbeleving (in het derde trimester komt T1A er ook bij). Bereidwillige ouders/grootouders luisteren naar de kinderen die om beurten een fragment uit hun zelfgekozen boek luidop voorlezen. Daarbij let men vooral op het leestempo, de correctheid, de expressie en het leesbegrip.
In de voorleesweek worden de rollen echter eens omgedraaid! Ouders/grootouders lezen een verhaaltje voor aan een groepje kinderen. Met gespitste oren en met de mimiek van het verhaal op hun gezicht luisterden de kinderen heel aandachtig naar het voorgelezen verhaal.
Ze vonden het super!
Door het luisteren naar verhalen, ontwikkelen de leerlingen hun luistervaardigheid en kan de woordenschat en hun concentratievermogen worden vergroot. Uiteraard stimuleert het ook de verbeeldingskracht. Ook het gevoel voor taal en spreekvaardigheid wordt bevorderd.
En 'at last but not least' kunnen de kinderen, door naar die spannende, gekke of grappige verhalen te luisteren, gemotiveerd raken om zelf te gaan lezen!