Telefoongesprekken in H2A & H2B

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2020.html
 

Tijdens de les spreken was er aandacht voor het voeren van een telefoongesprek.  De kinderen mochten per 2 een telefoongesprek improviseren of konden gebruik maken van enkele voorbeelden op het smartboard. Ze leerden in deze les elkaar op de juiste manier aanspreken en uitnodigen.