Teamteaching in H5B

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2020.html
 

Teamteaching


Tijdens deze les wiskundig denken haalden we onze takenkaartjes en krijtbordjes nog eens naar boven. Ons target was afgewerkt, dus herhaalden we de leerstof grondig in een bepaalde werkvorm, namelijk teamteaching.


De groepjes werden op voorhand verdeeld door de juf. Eens we in ons groepje zaten was het de bedoeling de taken zelf te verdelen. Zo hadden we een leider, tijdbewaker, stiltebewaker en materiaalmeester. Bij teamteaching is het belangrijk dat we van elkaar leren. Daarom spraken we af dat iedereen telkens een oefening moest uitleggen en maken. Onder het motto: ‘Samen ben je sterker dan alleen’, brachten we deze les tot een goed einde.