Tafelparcours in H2B

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2020.html
 

In het tweede leerjaar worden de tafels aangeleerd in de klas, thuis is het de bedoeling om ze verder in te oefenen. Dit kan op verschillende manieren, wij werken vooral met de tafelkaartjes. De tafels worden natuurlijk ook regelmatig tussendoor eens opgevraagd in de klas. Dit kan d.m.v. het tafeltreintje, het tafelkampioenschap, gewoon op een blad papier,… Wat de kinderen ook altijd leuk vinden, is het tafelparcours. Ze kunnen de reeds aangeleerde tafels dan oefenen op het smartboard, met de tafelkaartjes, door het spelen van een memoriespel of een dominospel. Na een bepaalde tijd, gaat de bel en schuiven ze door naar een andere opdracht. Op die manier leren de kinderen spelenderwijs de tafels verder inoefenen, herhalen en automatiseren. Dat was fijn!