Vierdejaars op stapproef

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2019.html
 

Stapproef vierdes

“Ik ben Robbe, ik kom met de auto naar school want ik mag

niet te voet van mijn ouders. Ik mag niet omdat het te

gevaarlijk is met al die auto’s. Dat vind ik jammer want ik zou

dat graag kunnen en doen.”

In het kader van het thema "Veilig op weg" werkte het Sint-

Barbaracollege voor de leerlingen van het vierde leerjaar

opnieuw een stapproject uit.

Na theoretische en praktische lessen willen we de leerlingen ook de kans geven een praktische proef in het verkeer uit te voeren. Het is de bedoeling om de leerlingen zelfstandig te leren handelen in het centrum van Zottegem.

Vooraf werd het parcours verkend met de ganse klas. De leerkrachten en verkeersdeskundige Wim gaven uitleg bij de mogelijke gevaren en moeilijkheden op het parcours. Nadien legden we het parcours af in groepjes om tenslotte te eindigen met de stapproef. De school kon rekenen op heel wat vrijwilligers.

Elke leerling stapte de omloop met een klasgenoot. Naast de leerkrachten waren er ook heel wat (groot)ouders ingeschakeld om op alle kruispunten tijdens de stapproef de veiligheid te garanderen en het gedrag van de jonge verkeersdeelnemers te beoordelen.