Sponsortocht 2018

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2019.html
 

TOGO


Sponsortocht Sint-Barbaracollege voor het goede doel


Op vrijdag 23 maart organiseert onze lagere afdeling een sponsortocht ten voordele van Broederlijk Delen en onze solidariteitsprojecten. We stappen dan een halve of een hele dag en lieten er ons voor betalen!
De tochten worden zorgvuldig uitgestippeld en gaan over landelijke, rustige wegen, waar weinig verkeer komt. Het geld dat onze kinderen bijeen gestapt hebben, zal geschonken worden aan het dekenaal project van Broederlijk Delen en de schooleigen solidariteitsacties, o.m. steunen wij met onze sponsortocht het werk van Eric De Bisschop en zijn team vzw “Togo 2050” in Togo West-Afrika.
Concreet wil onze school  zijn deel bijdragen in het bevolken van de boerderij van het weeshuis in Tsévié met 170 tal weeskinderen: aankoop van kippen, geiten en varkens.


Op vrijdag 23 maart stonden wij dan gelaarsd en gespoord om de tocht van liefst 10 km voor de onderbouw en 15 km voor de bovenbouw aan te vatten. De tocht leidde langs rustige, landelijke weggetjes waarbij we ten volle konden genieten van de eerste lentezon en de ontluikende natuur.

Onderweg konden we tevens gezellig bijpraten met onze vrienden en kregen we op regelmatige tijdstippen de kans om onze spieren even te laten rusten, onze blaren te verzorgen of om lekker te ravotten.

Het werd een onvergetelijk dag waarbij we aan den lijve konden ondervinden wat het betekent om zoals in de ontwikkelingslanden kilometers te moeten stappen om bijvoorbeeld water te halen, naar de markt te gaan of om gewoon naar school te gaan.

Het geeft ons een warm en voldaan gevoel te beseffen dat wij ons steentje hebben bijgedragen om de plannen van het zuiden te helpen te realiseren!

dank aan allen die hielpen de weeskinderen van Togo een beter bestaan te bezorgen!

Opbrengst sponsortocht: 3791,70 euro (vorig jaar: 4549,12 euro).


De opbrengst van onze jaarlijkse sponsortocht gaat grotendeels naar het weeskinderenproject in Togo: 3000 euro voor het kleinvee en 791,70 euro voor jaarproject Broederlijk Delen. VAN HARTE DANK!

Wij wensen de kinderen van Togo veel moed en hoop toe en wij willen met de opbrengst van de sponsortocht een stukje van hun dromen

helpen realiseren.


----------------------------------


Beste


We ontvingen op 16/05/2018  een bijdrage van  791,7 euro van jouw school VBS in Zottegem . Echt bedankt daarvoor!


Dankzij deze gift bouwen 62.000 Oegandese boerenfamilies aan een toekomst zonder honger. Ook de familie van Conrad,Allan en Grace. Hoe gebeurt dat concreet?

Met 5 euro krijgt een boer(in) zaad en een opleiding om een eigen moestuin aan te leggen.

Dit zorgt voor extra en gezond voedsel!


Met 53 euro kan een arme vrouw een eigen bedrijfje starten. Dit zorgt voor extra geld.


Met 67 euro krijgt een jongere een opleiding en een pakket met nuttig gereedschap.Zo leert hij een praktische stiel met toekomstkansen.

Stuur deze e-mail gerust door naar iedereen die mee zijn schouders zette onder de Broederlijk Delenacties op school.

Vriendelijke groeten,


Frank Lavens


---------------------------------


Beste


Oprechte dank voor jullie steun aan onze kinderen.

dit aan alle kinderen, juffrouwen, meesters en natuurlijk onze directeur!


Ik ben nog niet zolang terug uit Togo.


De boerderij begint te leven en alle voorbereidingen zijn gemaakt voor onze aankoop dieren.

Gewassen zijn geplant en gezaaid.


Zondag verwachten wij bezoek in ons weeshuis in Tsevie van een minister samen met een delegatie van sociale zaken, onderwijs..


Het is fantastisch wat jullie school Sint-Barbaracollege helpt verwezenlijken in Togo!


Nogmaals dank!


Eric De Bisschop

TOGO 2050