Schrijfritmiek ouderavond

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2021.html
 

Sint-Barbaracollege
Infoavond schrijfritmiek: “Beperk de tablet en ga spelen!”

Op donderdag 8 oktober 2020 bracht leraar en therapeute psychomotoriek en remediërend leren, Dorine Cleve, coronaproof een pakkende lezing voor een 50-tal geïnteresseerde ouders van kleuters en van kinderen in het 1ste leerjaar.

De ouders ontdekten dat voorbereidend schrijven bij kleuters veel meer is dan wat krullen maken op een blaadje. Om kleuters goed te kunnen helpen bracht Dorine ons de nodige kennis bij van de ontwikkelingsniveaus die kinderen moeten doorlopen en van de vaardigheden die bij het schrijven aan bod komen. Tijdens deze ouderavond werd de ‘schrijfritmiek-boom’ doorlopen. We stonden stil bij de wortels en de verschillende takken: het belang van bewegen, lateralisatie, visuele vaardigheden, handvaardigheid, ruimtelijke oriëntatie, schrijfhouding, pengreep, schrijfbeweging, vormen, lijnen en patronen ...

Als ouder kregen we een antwoord op wat we tijdens de kleuterperiode kunnen aanreiken om kinderen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op het schrijfonderwijs. Kinderen moeten een ontwikkelingsproces doorlopen om tot schrijven te komen. Jonge kinderen moeten handelend leren en liefst driedimensionaal. Oefenblaadjes, tablet, computer, tv, smartphone … zijn van weinig betekenis in de sensomotorische ontwikkeling van een kleuter en zijn dus beperkt te gebruiken. Veel bewegen, ervaren, spelen … zijn belangrijke attitudes om de ontwikkelling van de fijne motoriek en oog-handcoördinatie van een kleuter te stimuleren. Ga naar buiten en geef kinderen veel bewegingskansen op een speelse manier. Laat je kinderen zelf hun kledij aan- en uitdoen, laat hen meehelpen in de keuken, haal de plasticine uit de kast, laat hen meehelpen de auto wassen, laat hen knutselen …

Tot slot maakten we kennis met het materiaal waar de school op inzet zoals de voorbereidende schrijfmethode ‘Krullenbol’ die door Dorine ontwikkeld werd en door de juffen op onze school professioneel gehanteerd wordt.
Daarnaast beschikt elke kleuterklas over een schrijf- en motoriekkoffer. Tevens werden diverse klaspakketten aangekocht uit de reeks “Handige handen” waarbij in spelvorm de fijne motoriek gestimuleerd wordt aan de hand van stevige ‘motoriekborden’.
‘Luna’ is de nieuwste schriftmethode voor het eerste tot derde leerjaar. Schrijfonderwijs wordt gezien als bewegingsonderwijs en bouwt verder op ‘Krullenbol’, onze methode voor het kleuteronderwijs. Verder is er bij de eerstejaars ook aandacht voor in de hoogte verstelbare stoelen en tafels.

We gingen naar huis met heel veel praktische en creatieve ideeën om voorbereidend schrijven bij onze kinderen thuis op een goede manier aan te pakken. Als ouder weten we nu beter: ‘Spelen is top, schrijfblaadjes een flop!’ Meer info? Snuffelbezoek op afspraak bij onze jongste kleuters op vrijdagnamiddag 23 oktober e.k.