Preteaching in H6B

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2020.html
 

Pre-teaching in H6B

Moeilijke tijden vragen om creatieve oplossingen. Alle scholen werden half maart geconfronteerd met de lockdown waarin ons land verkeerde. Dit betekende natuurlijke niet dat het onderwijs stopte en we onze leerlingen niet meer konden onderwijzen.

Het betekende wel dat alle leerkrachten leerden omgaan met een nieuwe manier van lesgeven.

Gelukkig werken we in H6B al jaren en dagen met een klasblog en maakt ICT dagelijks deel uit van de lespraktijk. Hierdoor was het voor de leerlingen én de juf maar een kleine omschakeling om van thuis uit les te geven en te volgen.

De lesopdrachten werden dagelijks uitgebreid op de klasblog geplaatst en via mail was de juf bereikbaar voor alle vragen of eventuele problemen.

De leerlingen konden ook al heel vlot aan de slag met Google Drive. Hier werden de nodige werkbladen, correctiesleutels, … geüpload.

Belangrijke info werd ook nog eens via mail naar de kinderen en de ouders rondgestuurd.

Pre-teaching zorgde er ook voor de we Zoom! leerden kennen.

Hierdoor stond gans de klas in verbinding met elkaar en konden we elkaar zien en horen.

In het begin verliep dit nog wat stroef maar de digitale klasquiz was zeker een succes!

Zelfs al zijn de scholen ondertussen weer open, toch loopt het pre-teachen verder.

Als groep 1 op school aanwezig is, werkt groep 2 van thuis uit aan zelfstandige opdrachten die ze opnieuw op de klasblog terugvinden.

Eens terug op school bleek dat er thuis echt wel goed gewerkt werd, dat verdient een dikke pluim!

Ook de ouders verdienen een speciaal woordje van dank want zij combineerden het huishouden met telewerk én stonden bovendien hun studenten bij tijdens het pre-teachen, echte superhelden zijn het!

Bedankt om er samen het beste van te maken!

Juf Isabelle H6B