Zesdejaars bezoeken PAM Velzeke

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2020.html
 

Zesdes naar PAM Velzeke


Voor de herfstvakantie brachten onze laatstejaars een bezoek aan een van de mooiste musea in de streek. O.l.v. degelijke gidsen kwamen we op korte tijd veel te weten over het plaatselijke leven in de prehistorie, de tijd van de Galliërs ( de plaatselijke Nerviërs) en de Romeinse verovering en de overgang naar de vroege middeleeuwen. Met archeologie als uitgangspunt, konden we onmiddellijk al heel veel aspecten situeren en begrijpen. De plaatselijke vondsten en de vele replica’s in de tentoonstellingsruimten gaven ons een heel goed beeld van de levenswijze uit die tijden. De gekruide verhalen en passende toelichtingen van de gidsen lieten veel of minder aan de verbeelding over. We beseften nog maar eens dat wij luxekinderen zijn. Naast de evolutie in levenswijze, kwamen we heel wat te weten over oorlogsvoering (1 miljoen Kelten vermoord), lichaamshygiëne (o.a. toiletgebruik bij de Romeinen), vervoer (amforen en 84 000 km heirbanen), gladiatorengevechten, onderwijs en tal van andere verrassende weetjes. We ervoeren (alweer) dat geschiedenis toch leuk kan zijn. Voor velen was het een aangename voormiddag en het is meer dan passend om de ouders en grootouders, die voor het vervoer instonden, te bedanken.