KBZ Katholiek Baisisonderwijs Zottegem
Vrije Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen

Basisschool Sint-Barbaracollege - Heilig Hartplein 3/ Trapstraat 26 te Zottegem België - 0032 (0)9/ 360 05 96

Basisschool Sint-Barbaracollege - Heilig Hartplein 3/ Trapstraat 26 te Zottegem België - 0032 (0)9/ 360 05 96

 

Onze school wil zorg dragen voor de opvoeding van het gehele kind: van zijn ‘hoofd, hart en handen’.


Daarom kun je onze weekplanning verdelen in vier domeinen namelijk wiskunde, taal, wereldoriëntatie en muzische vorming.


In ons traditioneel onderwijs werd heel vaak en teveel de nadruk gelegd op de eerste twee aspecten.


Willen we dat onze jonge mensen een harmonische persoonlijkheid ontplooien, dan moeten we de wereldoriënterende én de kunstzinnige vorming een evenwichtige plaats geven.

Naast het eigen klasaanbod wil onze school met ‘Muzemundo‘ met de hele lagere school aan de slag. Voor elk leerjaar is er een gevarieerd aanbod activiteiten waarbij alle domeinen evenwichtig aan bod komen: beeld, muziek,woorden, beweging en dans, dramatisch spel en media. Aan het einde van een thema brengen de leerlingen verslag uit via MUZESCOOP, tijdens de weekopening, een tentoonstelling, een viering...

MUZESCOOP