Milieuproject in TKS2

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2019.html
 

In TKS2 werd gewerkt rond milieu en de milieuproblematiek. Het boek “natuur en milieu” werd grondig in de kijker gezet. ‘Wat met ons afval en hoe ons afval beperken’ zijn dingen die ook kleuters kunnen vatten. Wij werkten ook rond bijen. We leerden de bij kennen als een dier dat zijn nut heeft in de natuur. We namen insectenhuisjes waar en leerden over het nut ervan. De kleuters die thuis een tuin hebben, konden een insectenhuisje knutselen. We recycleerden daarvoor een koffieblik en maakten gebruik van bamboe en een houtblok om een eenvoudig huisje te knutselen. Kleuters die thuis geen tuin hebben, konden met recyclagemateriaal een bij knutselen. Een kleine stap in de bewustmaking naar een beter milieu. Jong geleerd is oud gedaan. Laat ons hopen…