Meten is weten in H3B

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2019.html
 

Meten is weten in H3B


Tijdens de lessen metend rekenen werkten we gedurende 3 weken rond omtrek, gewichten en inhouden. We herhaalden hoe we de omtrek van een vlakke figuur konden meten, we leerden werken met een weegschaal en we leerden hoe we de inhoud van een fles konden “meten”. Tijdens deze lessen werkten we vooral samen met de juf maar donderdag 1 februari mochten wij in groepjes aan het werk!


Alvorens we met de opdrachten van start mochten gaan, moesten we eerst bij iedere opdracht een schatting maken. Dit was niet zo makkelijk maar door samen te werken werd het iets makkelijker! Eens een schatting werd gemaakt, konden we zelf afwegen of meten hoeveel iets woog of hoeveel er in iets zat. Zo hebben we een pak koffie of een pak bloem gewogen. Ook onderzochten we hoeveel water in een fles kinderchampagne kon! Hierbij moesten we goed opletten dat we het water op een rustige manier in de fles deden. In het andere groepje moesten we aan de slag met onze meetlat. Daar berekenden we de omtrek van verschillende gekke figuren. Hierbij was het belangrijk dat we nauwkeurig werkten.


Enkele reacties van de leerlingen bij het meetcircuit:


Jules: Ik vond het een leuke les maar het was ook wel wat moeilijk omdat alles nauwkeurig moest gemeten worden…


Femke:  De opdrachten met het water vond ik het leukst omdat we mochten gieten!


Remi: Leuke les! Ik vond het leuk dat we mochten samenwerken en met echt materiaal mochten werken!


Alice: Leuk dat we met echt materiaal mochten werken!