Meten blijft weten in T1A

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2019.html
 

Meten is weten in T1A

Gewapend met maatbekers gaan de kinderen uit T1A aan het werk. De verbazing bij de leerlingen is groot als je ze aan de slag ziet. Uitspraken als: ‘Wauw juf, 1 liter is niet voldoende, hier kan nog veel meer water bij.’ en ‘Let op! Straks loopt de fles over’,...  worden heel spontaan verwoord. Zo wordt de maateenheid 1liter als heel concreet ervaren. De leerlingen krijgen inzicht en leren  omgaan met het ordenen van materialen naar inhoud. Elk potje, elke beker en elke fles uit de nabije omgeving werd gemeten, alleen de verwondering van de leerlingen niet, want deze is onmeetbaar.