Meten in H2B

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2019.html
 

Meten is weten: het meetcircuit H2B

Een uitgelezen moment om onze kennis en vaardigheden van meten en metend rekenen te oefenen is natuurlijk het meetcircuit. Vol enthousiasme gingen de kinderen in kleine groepjes aan de slag met meetlatten, weegschalen, gewichten, maatbekers en namaakgeld. De bedoeling was dat de kinderen eerst de te meten voorwerpen gingen schatten. Per groep hadden we ook een leider, deze mocht kiezen wie er aan welke opdracht ging werken. De andere groepsleden controleerden of de leerling nauwkeurig aan de slag ging en boden hun hulp aan indien dit nodig was. Er was ook een schrijver, een materiaalmeester en tijdsbewaker. De kinderen leverden knap werk! Voor een goed meetcircuit komen we in de klas soms handen te kort, maar dankzij de stagiairs werd dit probleem van de baan geveegd en werd het voor de kinderen een leuke, leerrijke voormiddag!