Kleuters bewegen!

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2019.html
 

Turnen is niet enkel lopen of springen!


Turnlessen houden veel meer in dan lopen of andere grof motorische bewegingen. Turnen hoeft niet altijd intensief of vermoeiend te zijn. In turnlessen is er ook sprake van de fijne motoriek. Fijne motoriek is het uitvoeren van acties om voorwerpen met de hand, vingers en duim te pakken, manipuleren en los te laten.

In de fijn motorisch gerichte turnlessen leren de kleuters heel veel vaardigheden. Deze fijne motoriek ontwikkelen de kleuters vooral tijdens de kleuterjaren. Ze leren dit door rijping maar ook door oefening. Daarom is een gerichte turnles over fijne motoriek heel belangrijk. Fijne motoriek moet je leren. Natuurlijk komen de grof motorische bewegingen nog aan bod maar in deze lessen zijn ze niet het einddoel. Hier wordt er dan nadruk gelegd op de fijne motoriek.

In de turnlessen bij juf Elien zijn er al verschillende lessen aan bod gekomen waarbij de fijne motoriek centraal stond. Hier speelden de kleuters met wasspelden en doekjes, eierdopjes, krantenpapier, … Bij de verschillende materialen werden er telkens verschillende opdrachten gegeven. Het is belangrijk om aandacht te geven aan vier aspecten van de fijne motoriek: opponeren van duim/pincetgreep, pols-, hand- en vingermotoriek, oog-hand coördinatie en ruimtelijke oriëntatie.

Tijdens de turnles met de wasspelden en doeken leerden de kleuters vooral de pincetgreep/opponeren. Ze leerden om de wasspelden open te doen en er een doekje tussen te steken. Als dit al vlot lukte werd er een spel van gemaakt. Hier is zeker sprake van fijne motoriek. De kleuters leren onbewust opponeren en leren kracht te zetten op de wasspeld om deze open te krijgen. Een ander voorbeeld is met het krantenpapier. Hier leren de kleuters hun pols-, hand- en vingermotoriek te ontwikkelen. Het verfrommelen van het papier en het scheuren hiervan leert de kleuters met deze bepaalde motorieken om te gaan. Onbewust leren de kleuters hiermee omgaan en ontwikkelen ze steeds beter deze fijne motorieken. Laat kleuters vanuit verschillende invalshoeken experimenteren om hun fijne motoriek te stimuleren. Als juf moet je vooral voor plezier en succesbeleving zorgen bij de kleuters.

De fijne motoriek is later ook belangrijk voor de schrijfontwikkeling van het kind. Hoe beter de fijne motoriek hoe vlotter de schrijfontwikkeling zich evolueert.


Bewegen en spel spelen een belangrijke rol in de fijne motoriek.


Juf Elien