Kerkbezoek H3B

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2020.html
 

H3B – Bezoek aan de kerk


In onze godsdienstlessen zijn we bezig met het thema ‘Symbolen en tekens zeggen heel veel.’. Daarbij zagen we al verschillende symbolen en tekens die we in het huis van God kunnen terugvinden. Na de eucharistieviering bleven we nog even in de kerk om al die symbolen en tekens van dichtbij te bekijken. Zo zagen we het altaar, de altaarbel en de paaskaars, de lezenaar, Gods lamp, het tabernakel, de biechtstoel, het doopvont, het kruisbeeld, … We mochten van meneer pastoor de biechtstoel uitproberen. Een unieke ervaring want we wisten niet goed wat het was en hoe het werkt. Een unieke ervaring!