Jeugdboekenmaand 2020

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2020.html
 

‘Koning van Katoren voor alle vijfde- en zesdeklassers


Via allerlei acties pleit het Sint-Barbaracollege voor meer leesplezier op school. Voorlezen en lezen hebben positieve effecten op taalontwikkeling en verrijken de woordenschat. Hoe meer er wordt (voor)gelezen en hoe vroeger daarmee wordt gestart, hoe groter de effecten. Leesplezier is geen synoniem voor speels, leuk, vermakelijk of vrijblijvend. Het gaat in essentie over het bevorderen van de leesmotivatie en attitude. Leesplezier dient veel doelen en is ook nodig voor de sterke lezers.


Alle 125 leerlingen van de derde graad krijgen vanwege de voorzitters Pieter De Vuyst en Vincent Latré van hun respectievelijke oudercomités een gratis exemplaar van de beroemde klassieker ‘Koning van Katoren’ van Jan Terlouw als actie ter bevordering van het lezen op school.


Elk jaar bundelen boekhandels en diverse organisaties hun krachten om een klassieker voor de jeugd “op een toegankelijke manier beschikbaar te maken”. De leesbevorderingscampagne heeft als missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Voor een klein bedrag zijn de boeken te koop in de boekhandel, om cadeau te geven aan jezelf of een ander. Door de nadruk te leggen op ‘geven’, hoopt de stichting alle kinderen te bereiken – ook de kinderen die, om wat voor reden ook, thuis geen boeken hebben. Zo’n gulle gever hoeft niet per se vader, moeder, opa of oma te zijn: waarom ook niet eens de school?


Dit boeiende, humoristische boek verhaalt hoe de 17-jarige Stach zeven moeilijke opdrachten tot een goed einde moet brengen, wil hij (een alternatieve) koning van Katoren worden. De opdrachten zijn symbolen voor de huidige kwalen van onze maatschappij: onder andere milieuvervuiling, kerkelijke verzuiling, honger naar geld en macht. De ministers ad interim vertolken op hun beurt de bedreigingen voor elk kind: reinheid, ijver, ernst, regelmaat en orde. Stach geeft zijn ogen en oren goed de kost en praat veel over de opdrachten. Dit sprookje is duidelijk vermengd met eigentijdse - ietwat post-'68 - elementen. Allerlei spreuken spelen op de verschillende thema's in. Soms verrassende beschrijvingen van menselijke gedragingen.


‘Maart jeugdboekenmaand’ gaat dan ook in het Sint-Barbaracollege niet ongemerkt voorbij: naast ‘Jeugdschrijvers op bezoek’, een gratis boek voor de derde graad, de lezingen van stad Zottegem, een boekenpakket met ‘De Beste Boeken voor Wetenschap’ (thema Jeugdboekenmaand) voor elke klas, een ‘Boekenasiel’ volgt voor de derde graad een dubbele workshop met Frank Pollet (jeugdauteur) en Gitte Vancoillie (illustratrice) rond het thema ‘Wat doet kunst?’.


De leerlingen tekenen, schilderen, maken een collage maken en schrijven. In het boek “Bruis!” van Frank en Gitte staan veel versjes en gedichten. En talrijke tekeningen, schilderijen en schetsen. Maar er staat ook veel níét in dit boek. De bladzijden waarop geen gedichten en geen tekeningen

staan, wachten op woorden. En op potloden en verfjes. En op inspiratie. Op KUNST, dus! In “Bruis!” mag alles wat normaal niet mag. Want “Bruis!” zet aan tot kriebelen en kliederen! In het boek zelf! Niet voor niets zit omheen de harde kaft een elastiek. Die moet alle creativiteit die in het boek terechtkomt, in bedwang houden!

Die jeugdboekenmaand wordt opnieuw een leesfeest in het Sint-Barbaracollege! Met dank aan de ondersteunende oudercomités.