Herstart op 18 mei!

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2020.html
 

Herstart Sint-Barbaracollege

Op de tonen van Pink Floyd’s “Another Brick In The Wall” verzamelde het jonge volkje zich deze morgen voor de uitnodigende schoolpoort van beide afdelingen voor een hernieuwde eerste schooldag. Gedisciplineerd werd afscheid genomen, een temp-check ondergaan en de kiosk van “Handige Harry” bezocht om de handen te reinigen. Na dit vaste ritueel werd de vaste ‘bubbel’ op de speelplaats opgezocht om daar de klasgenootjes en leraars te ontmoeten na meer dan twee maanden ophokonderwijs. Het werd een ietwat onwennig maar toch warm weerzien van de schoolvriendjes, een intens moment!

Eenmaal in de klas werd honderduit vertelt over de voorbije periode. De vragen bleven maar komen: “Wat vond je leuk aan het thuiswerken? Wat was je lievelingsplekje? Heb je sportieve dingen gedaan?...” Een bijzondere foto met de favoriete knuffel of huisdier van de voorbije tijd kreeg een speciaal plekje in de klas. De foto’s worden de komende tijd gebruikt om de praten over de lange periode van huisonderwijs.

Naast het kennis nemen met de contactcirkel1,5 m op de speelplaats werden ook 1,5m-begroetingen afgesproken en ingeoefend: zwaaien, squatten, dabben, glimlachen, duimen, knipogen, salueren, hartjes stretchen, verrekijkerlook,…

De eerste schooldag hebben we vooral de leerlingen op hun gemak gesteld. Werk gemaakt van een ‘warm welkom’, basisrust, veiligheid en vertrouwen als voorwaarden om thuis te komen… het smaakt naar meer!

Veiligheid maar ook psychisch en emotioneel welzijn staan voorop bij deze warme opstart. Meer dan een maand thuis in sociale isolatie kan soms zwaar wegen op kinderen. Ook de veranderde situatie op school kan psychologisch een impact hebben. En dan spreken we nog niet over de mogelijke leerachterstand die bepaalde kinderen de afgelopen maand misschien hebben opgelopen. Het is dus belangrijk vanuit onze leerlingenbegeleiding aandacht te hebben voor leerlingen die het bij de terugkeer extra moeilijk hebben en hier zo snel mogelijk op in te spelen via ons goed geolied zorgteam, stagiairs & team-teaching…

Uiteraard continueren we ook het afstandsleren voor die kinderen die tot één van de risicocategorieën behoren of die nog niet onmiddellijk op school kunnen herstarten. 

Dankjewel, leerlingen en ouders, een warm applaus voor jullie, omdat jullie mee zoeken naar zoveel mogelijk leervermogen in contexten van thuiswerk en lock-down, omdat jullie actief participeren, de goede intenties van directeur en leraren waarderen en hen met constructieve feedback ook ‘leerkansen’ geven.

Dankjewel, leraren en alle medewerkers, ook een warm applaus voor jullie, omdat jullie continu op zoek gaan naar nieuwe leermethoden en didactische vaardigheden, naar creatieve vormen van afstandsleren en pre-teaching, omdat jullie daar veel tijd in steken,
zelf voortdurend experimenteren en leren, en de passie voor jullie vak blijven uitstralen en doorgeven.

Voor jullie onverdroten inzet om de school in coronamodus te brengen, jullie vriendelijk en behulpzaam, de talloze telefoons op school beantwoorden, omdat jullie geen kans voorbij laten gaan om contact met leerlingen te blijven zoeken die in een moeilijke of chaotische thuissituatie niet zo gemakkelijk tot het schoolse leren komen.
Voor het veilig maken van lokalen en gangen met schermen en looproutes, voor het ontsmetten en schoonmaken zodat iedereen met een gerust gevoel naar school kan komen.