Filosoferen met H5B

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2020.html
 

Zijn er vragen die nooit beantwoord kunnen worden? Kan een plant gevoelens hebben? Dat waren enkele vragen die aan bod kwamen tijdens de les filosoferen. Aan het begin van de les leerden we Socrates en Plato kennen. Dat zijn hele bekende filosofen. We leerden dat geen enkel antwoord juist of fout was. Eens we deze twee onder de loep hadden genomen, mochten we zelf aan de slag gaan. We werkten eerst in kleine groepjes met enkele vragen rond het thema ‘Geluk’. In het begin voelden we ons wat ongemakkelijk maar na enkele kleine gesprekjes met klasgenoten hadden we het filosoferen beet! Nadat we ons zelfvertrouwen hadden opgekrikt, was het tijd voor wat moeilijkere vragen. We kwamen al snel tot de conclusie dat filosoferen nog niet zo moeilijk is. Wisten jullie dat iedereen kan filosoferen? We doen dit elke dag zonder dat we het zelf beseffen!