English spoken in H4A & H4B

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2021.html
 

Let’s talk English…in H4A en H4B


Het hoeft geen betoog, in deze tijden van globalisering, dat Engels een bijzonder grote rol speelt in alle facetten van ons leven. Het is dus geen dag te vroeg dat ook wij, als school, dit erkennen en hierop anticiperen. Vanaf dit schooljaar bieden we dan ook op onze school enkele taalinitiatielessen Engels aan. De thema’s en activiteiten in deze lessen sluiten naadloos aan bij deze van O.W., kortom bij het WOUW-thema van het moment. Logischerwijze is er zodoende ook verbinding met de belevingswereld van de kinderen. Tijdens de initiatielesjes pikken we op deze leerinhouden in.

De Engelse woordenschat wordt elke les kort herhaald zodat de leerlingen dit beter onthouden en uiteindelijk ook zelf spontaan gaan gebruiken. Spelenderwijs raken ze vertrouwd met Engelse klanken en merken ze overeenkomsten op met Nederlandse woorden. Via oefeningen aan de pc, een stratenkaart, via spelletjes zoals bv. “Simon says”, een liedje, een memoryspelletje, BINGO, een woordzoeker e.d.m., worden alle nieuwe woorden en zinsstructuren die ze leren, verder ingeoefend. Geen saaie grammaticalessen, wel functioneel taalgebruik, ingebed in een context, net als in het echte leven. Een taal leren is deze actief gebruiken. Communiceren in het Engels krijgt bij ons de bovenhand.

Tijdens de lessen spreekt de leerkracht praktisch uitsluitend Engels. Dat is even wennen, maar zo leren de kinderen heel snel. Het is de bedoeling om de kinderen te enthousiasmeren en hun spreekangst te laten overwinnen. Het taalplezier staat voorop. Aangezien sommige jongens en meisjes al een vrij vlot woordje Engels kennen en zelfs al praten (verworven via muziek, gamen, televisie, netflix, vakantie …) is het noodzakelijk om tijdens deze lessen wat te differentiëren. De leerlingen worden niet geëvalueerd, maar worden wel gestimuleerd om te evolueren doorheen het schooljaar.


Wat houdt dit alles nu concreet in?

Als voormalig regent Engels is dit een kolfje naar mijn hand en krijg ik het voorrecht om deze taallesjes Engels zowel in H4A, als in H4B te verzorgen. Juf Christel demonstreert schitterend hoekenwerk voor de leerlingen van H4A terwijl H4B Engelse les krijgt en vice versa. U merkt het al: teamwork met oog voor ieders talent.

Het eerste WOUW-thema heet ‘Tot uw dienst’. In dit thema namen de leerlingen hun gemeente en enkele gemeentediensten onder de loep. Ik reikte hen die woordenschat ook in het Engels aan: ‘This is where I live’. De leerlingen gingen in de les ook aan de slag met de kaart van hun gemeente, wat we in de Engelse lesjes verder opnamen door de woordenschat in verband met ‘de weg wijzen’ te introduceren.

Heel concreet werkte ik met afbeeldingen en woordkaarten om de woorden in het Engels te introduceren. Tijdens het eerste lesuur werden de ‘buildings and services’ aangebracht  en de week erna kwam het onderwerp ‘giving directions’ aan bod. Tot slot mochten de leerlingen de woordenschat van de voorbije lesjes toepassen in enkele oefeningetjes aan de computer (zinnetjes onder de overeenkomstige afbeelding plaatsen, proberen te achterhalen waar iemand naartoe gaat …). In de klas gingen de kinderen dan in duo’s aan de slag om elkaar de weg te wijzen met behulp van een stratenkaartje waarop de verschillende gebouwen staan die ze reeds leerden kennen in de eerste les. Welbevinden en plezier maken staan centraal dus foutjes maken levert geen enkel probleem. Het is uitproberen en leren van je fouten …of in het Engels…’trial and error’. (Juf Helga)