Eerste leerjaar, hier ben ik dan.
Ik zit bij juf Ilse, juf Vera of juf An.
Ik leer dit jaar een heleboel, mijn “totale IK” ontwikkelen is het doel.
We leren rekenen, lezen, schrijven en verkennen de wereld waarop we verblijven.
Maar ook bij catechese en het muzische, bij alle twee krijgen we vitamines voor hoofd, hart en handen mee.

LEZEN
In het begin van het schooljaar leren we iedere dag nieuwe basiswoorden. Onze juf zegt dat we deze woordjes veel moeten oefenen en heel goed moeten onthouden, want later halen we hier alle letters uit en dan kunnen we zelf nieuwe woordjes maken. We starten in september met een nieuwe leesmethode.
Af en toe verzinnen we zelf een bordles met de woordjes die we al kennen of maken we zinnen met onze woordkaartjes.
Prenten, stempeldozen, speelkaarten, taalspelen… geven het lezen een extra dimensie.
Na een tijd lezen we al hele teksten. Wel 100 keer herhaalt onze juf hoe belangrijk het inoefenen is: “Echte kampioenen trainen elke dag!”, zegt ze dan. Onze leesmoekes en -vakes komen ons daarbij iedere week een handje helpen. De ene week mogen we een boekje kiezen dat wij zelf leuk vinden, de volgende week lezen we een boekje op ons niveau. Een bezoekje aan de bib mag daarbij zeker niet ontbreken.


SCHRIJVEN
Hoe we moeten schrijven (pengreep, zithouding, glijbeweging, schrijfnauwkeurigheid…) oefenen we de eerste weken van het schooljaar. Daarna komen de letters, letterverbindingen en woorden aan bod. Een pictogram bovenaan ons schrijfblad herinnert ons aan een aandachtspunt i.v.m. schrijfhouding, schrijfbeweging of schrijfnauwkeurigheid.


REKENEN
1,2 kopje thee
3,4 glaasje bier
5,6 … tot 20! gaat onze rekenles.
Op een speelse manier oefenen we in de rekenles het optellen en aftrekken met de getallen. Eerst tot 5, dan tot 10 en uiteindelijk tot 20.
Getalbeelden, rekendozen, het busboekje, computerspelletjes, rekenspelen,… ondersteunen het inoefenen.
Het leukste vind ik de lessen waar we mogen wegen en meten. Ook in de klaswinkel oefenen we al heel wat van de dingen die we leerden. Maar er is nog meer….

MUZISCHE
Ook knutselen, zingen, hoeken- en contractwerk, leerwandelingen komen vaak aan bod. Foto’s zeggen soms meer dan duizend woorden.
Weet je waar ik echt naar uitkijk? De momenten dat we samen met de derde kleuterklas en onze “oude” kleuterjuf activiteiten doen: een vertelnamiddag, een creatieve doe-namiddag, het grote paashazenspel, een lentewandeling,…
Wil je nog meer weten over wat we allemaal beleven en ondernemen? Bezoek dan regelmatig onze website voor een verslag van de laatste activiteiten.

Ilse Iemants T1A

An Van Schuylenbergh H1B

Vera Beerens H1A

METHODIEKEN
Onze leerkrachten laten zich inspireren door een hedendaags aanbod van eigentijdse methodieken met als basis en uitgangspunt de eindtermen en de leerplannen van het Vlaams Verbond van het Katholiek OnderwijsGeïntegreerde agenda, rapport en leerlingvolgmodules

Een betere individuele opvolging van elke leerling doordat gegevens beter worden verzameld en geanalyseerd. Dit leidt tot een betere ondersteuning van elke leerling door elke begeleidende leerkracht:

Een betere registratie en opvolging van leerlingengegevens

Makkelijkere en efficiënte overgangsbesprekingen

MDO-rapportage

Een doelgerichte GOK-rapportage


De koffers van Pistache zitten boordevol materiaal om kinderen op jonge leeftijd vertrouwd te maken met een nieuwe taal: Frans.

We werken met levensecht audiovisueel materiaal (door Franse kinderen gebracht) en leuke illustraties van situaties die heel herkenbaar zijn voor kinderen. De dozen zijn flexibel te gebruiken, op het niveau van de groep. Frans wordt gebruikt als middel om Pistache en zijn vriendjes te leren kennen en om heel wat leuke dingen te doen.

“Schrijfstart” is een uitgebreid oefenprogramma met een praktische handleiding om een juiste schrijfhouding en schrijfbeweging aan te leren en om de schrijfnauwkeurigheid

te bevorderen.


1,2,3 … TECTIME kleuters”, deze bevat 30 activiteiten binnen 10 belangstellingscentra en een CD rom. Een bijzonder goed pakket, waarin heel veel technische inzichten verwerkt zitten!

 De leerkrachten krijgen per belangstellingscentrum een leerkrachtenfiche, gekoppeld aan een aantal ontwikkelingsaspecten en een drietal (leerplan)doelen die daarmee overeenstemmen. Elke activiteit krijgt zo meteen een plaats binnen het thematisch aanbod, geschikt voor de eigen klasgroep.


Voor elk leerjaar is er een gevarieerd aanbod activiteiten waarbij alle muzische domeinen evenwichtig aan bod komen: beeld, muziek, beweging, drama en media . Aan het einde van de maand brengen de leerlingen verslag uit of zetten ze hun beste beentje voor tijdens een toonmoment. In onze schoolkrant BRUG komt steeds een uitvoerig relaas. Maar ook op de schoolsite: muzescoop!Komp@s is een vernieuwe wiskundemethode voor het lager onderwijs, opgebouwd en uitgewerkt conform de eindtermen en de leerplannen.


Ken je ze al, mol en beer? Mol en beer zijn de steracteurs in onze nieuwe taalmethode voor het eerste leerjaar. Op een vlugge, efficiënte maar bovenal leuke manier leren zij de eersteklassertjes lezen en schrijven.

Maar mol en beer is veel meer dan een methode aanvankelijk lezen.

Van bij het begin hebben we aandacht voor de andere taaldomeinen zoals spelling, taalbeschouwing, spreken en luisteren en schrift.De methode Kinderen en hun sociale talenten bestaat uit een activiteitenmap met een rijke inhoud om de sociale vaardigheden van kinderen te ontwikkelen.


De mappen Muzische Vorming zit boordevol eigentijdse, leuke en creatieve werkvormen. Met meer dan 50 activiteiten is deze map een onuitputtelijke bron van inspiratie. Het aanbod is gespreid over 9 tot 12 thema’s(*) en evenwichtig verdeeld over de verschillende domeinen van muzische vorming: beeld, muziek, beweging, drama en media.

De mappen zijn afgestemd op de leerplannen muzische vorming en garanderen een verticale leerlijn van het eerste tot en met het zesde leerjaar.
Mundo is ons totaalconcept voor wereldoriëntatie.
LAAG 1 is een laag waar een systematische en thematische aanpak gehanteerd wordt.

Aan de hand van 9 focusthema’s worden de MOET-doelen uit het leerplan bereikt. Deze 9 focusthema’s focussen telkens op één gebied in wereldoriëntatie.

Zo zijn er: histo.mundo, geo.mundo, bio.mundo, techno.mundo en 

socio.mundo

LAAG 2 en LAAG 3 zijn dan twee thematische lagen, waarin de MAG-doelen uit het leerplan nagestreefd worden. Ook in deze lagen behouden we de opdeling in 9-voud.
‘Jezus leeft’ is onze gloednieuwe godsdienstmethode voor de eerste en tweede graad. De methode biedt concrete voorstellen van lesuitwerking volgens het, maar met ruimte voor creatieve invulling. Het motto:dienstbaar zijn aan het godsdienstonderricht, de goede wil van de leerlingen aanspreken en luisteren naar de stem van God.

Jezus leeft! wil voldoende kansen scheppen om de leerlingen in contact te brengen met de christelijke boodschap, in respect voor hun persoonlijke levensbeschouwelijke en religieuze groei.Diggi's Toolkit is een gebruiksvriendelijk softwarepakket dat voorziet in een compleet stel ICT-tools, op maat van de leerlingen in de basisschool.
Op een structurele manier wordt wekelijks een halve lestijd op het uurrooster besteed om een welbepaald opvoedingsaspect in

de schijnwerper te plaatsen: gezondheid, milieu, pestgedrag, sociale vaardigheid, leren leren en verkeer. Om de slagkracht te

vergroten gebeurt dit in de mate van het mogelijke gelijktijdig voor heel de school! Stuk voor stuk items waar uiteraard het hele

jaar door en in allerlei activiteiten aandacht wordt aan besteed maar toch vindt ons team het noodzakelijk om expliciet tijd te ma-

ken voor deze belangrijke aspecten van het opvoedingsproces van onze leerlingen.Boek-e, spreek uit ‘boekie’, is de digitale versie van Kompas, Mol & Beer, Mndo, Kameleon, Beaufort... Met boek-e’s worden die probleemloos geprojecteerd op het Smartboard in elke klas.
Naast alle materiaal van de methode vind je in een boek-e ook geluids- en videobestanden, internetlinks, extra beeldmateriaal en foto’s, tekstbestanden ...SMART Notebook is een gebruiksvriendelijke applicatie waarmee interactiviteit toegevoegd wordt aan de lesactiviteiten via een reeks krachtige educatieve hulpmiddelen.
Deze agenda’s zijn een instrument waarbij de leerlingen hun talenten kunnen ontdekken. Acht verschillende talenten worden voorgesteld door acht verschillende  kleuren en  figuren. Doorheen het schooljaar komen deze talenten  in elk leerjaar aan bod.
Het link.mundopakket heeft als doel om vanuit wereldoriëntatie de stap te zetten naar taal en wiskunde aan de hand van een contractwerkbundel gekaderd in een wereldoriëntatiethema.


Elk thema bestaat telkens uit enkele bladzijden per taak die de leerlingen zelfstandig kunnen maken. Het zijn fiches die vlot in te voeren zijn in een hoeken - of contractwerk.