Dode hoek

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2020.html
 

Marijn Devalck en Rotary wijzen kinderen op gevaren dode hoek


Op maandag 7 oktober 2019 leerden Rotary Zottegem, Transport en Logistiek Vlaanderen en de politie onze zesdeklassers alles over de gevaren van de dode hoek in het verkeer.

Ze werden eerst door de politie ontvangen in de raadzaal van het stadhuis op de markt voor het theoretische gedeelte. Ze kregen onder meer een video te zien en dienden na afloop ook een ‘examen’ af te leggen.

Daarna werd de theorie omgezet in de praktijk, met een grote vrachtwagen op het marktplein waarin Marijn Devalck de beperkingen van de vrachtwagen met betrekking tot zichtbaarheid o.a. toelichtte. Na afloop kreeg elke leerling een fluorescerend veiligheidshesje.T6A maakt kennis met “de dode hoek”.


Jaarlijks sterven er heel wat  jonge mensen bij een dode hoekongeval… en dat zijn er veel teveel. Vandaar dat Rotary Zottegem jaarlijks een verkeersactiviteit omtrent de dode hoek bij vrachtwagens organiseert voor zesdeklassers zodat dit aantal ongevallen in Zottegem alvast herleid wordt tot ‘0’.


Op maandag 7 oktober 2019 werden we verwacht in de raadzaal van het stadhuis op de Markt waar we vriendelijk ontvangen werden door de mensen van Rotary Zottegem. Politie inspecteur Philippe Hubeau gaf het theoretische gedeelte. Dit omvatte een gloednieuwe video over de veiligheid rondom de vrachtwagen op de rijbaan…met in de hoofdrol…’Boma van FC De Kampioenen’. Bovendien werden heel wat beelden met een drone gefilmd…spectaculair! Bij de nabespreking van deze leerrijke video vulden we een vragenlijst in waarbij de kern nog eens samengevat werd nl. de 4 regels waarmee we best rekening houden als er een vrachtwagen in de buurt is: 1. Ga nooit vlak voor of achter een vrachtwagen staan 2. Stop als fietser steeds voor de stopstreep 3. Blijf rechts achter de vrachtwagen en 4. Probeer oogcontact te maken met de vrachtwagenchauffeur.

De theoretische kennis werd vervolgens in praktijk toegepast in en rond een echte vrachtwagen. Dit gedeelte werd verzorgd door een medewerker van de dienst Transport en Logistiek Vlaanderen en enkele leden van Rotary Zottegem, waaronder het bekendste Rotary-lid Marijn Devalck…alias ‘Boma’. We waren erg enthousiast toen we van dichtbij mochten kennismaken met deze BV… sommigen waren zelfs een beetje zenuwachtig, maar dat bleek nergens voor nodig, Boma was super vriendelijk. Hij nam ons mee in de cabine van de vrachtwagen waar we ontdekten wat/wie we wél én wat/wie we niet konden zien. Een ander groep van onze klas stond terwijl rond de vrachtwagen om een plek te zoeken waar de vrachtwagenchauffeur hen zou kunnen zien… achter de vrachtwagen blijven en oogcontact zoeken bleek de boodschap. Ook in de laadruimte van de vrachtwagen maakte we kennis met de ‘dode hoek’: we zagen een maquette met daarop verschillende verkeerssituaties (kruispunt, playmobil-mannetjes op de fiets, een minivrachtwagen…) én talloze krantenartikels waarbij verslag uitgebracht werd over dode hoek ongevallen, helaas steeds met dodelijke afloop.

Na een klasfoto met Boma keerden we, erg onder de indruk, terug naar school.

Deze boeiende activiteit werd finaal afgesloten met een diploma, een fluovestje (met handtekening van Boma!) en een fluo-armbandje. Indien we deze attributen ook aantrekken wanneer we gaan fietsen én de vuistregels die we leerden ook effectief toepassen dan zullen we nooit betrokken raken in een dode hoek ongeval.


Dergelijke initiatieven over verkeersveiligheid kunnen enkel en alleen maar worden toegejuicht. Onze dank hiervoor gaat uit aan de initiatiefnemers Rotary Zottegem en de diensten die hun medewerking hiervoor verleenden.


Enkele reacties van leerlingen uit T6A:

“ Het was interessant om al die krantenartikels in de laadruimte te zien en te lezen. Het was verrassend om te leren dat de vrachtwagenbestuurder niet alles in zijn spiegels kan zien.” (Xedric)

“ Mijn absolute held, Boma, was op deze activiteit aanwezig. Dit was de allerbeste dag uit mijn leven!” (Noa)

“Ik vond het leuk om een filmpje te bekijken” (Jemie)