COVID19 en de klaspraktijk in HKS4

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2020.html
 

Afstandsonderwijs bij kleuters

De coronamaatregelen brachten voor iedereen heel wat veranderingen en nieuwe ervaringen met zich mee. Ook in het onderwijs stonden we voor een  nieuwe uitdaging. Zo gingen wij kleuterleidsters op zoek hoe we vanop afstand onze kleuters iets konden bijleren, contact houden en de ouders ondersteunen tijdens hun thuiswerk. Dit was voor alle partijen helemaal nieuw maar door onze ideeën samen te leggen deed iedereen wat haalbaar was en ideaal voor zijn klas. Er werden whatsapp groepjes opgericht met de ouders die men langs deze weg konden bereiken. Zo stuurden we werkjes bundels door rond een bepaald thema met liedjes, versjes, verhalen, oefeningen rond schrijfmotoriek, knutselen,….  Voor diegene die we niet konden bereiken op die manier werden werkjes thuis afgeleverd of konden ze die afhalen op school. Regelmatig stuurden de ouders foto’s door zodat we konden zien hoe de kinderen daar mee omgingen en verwerkten. Ook werd regelmatig met de kinderen een videogesprek gepland  zodat  ze een nauwer contact hadden met de juf en de andere kinderen en hun ervaringen konden vertellen.

Na weken van afstandsonderwijs kregen we groen licht om onze kleuters terug te verwelkomen op school. Dit leek op een eerste schooldag als 1 september met heel wat blije gezichtjes en natuurlijke ook traantjes.  Het eerste moment weer allen samen in de klas was toch wel speciaal. Kinderen hadden heel wat te vertellen maar ook heel wat vragen. Deze laatste weken van het schooljaar zijn toch wel anders. We blijven de ganse dag in onze bubbel. Spelen in onze bubbel, werken in onze bubbel eten in onze bubbel en nemen afscheid binnen onze bubbel.  Het is een nieuwe manier van werken maar het schept zeker en vast een nog grotere band met onze kleine kapoenen. 

HKS4