“Reis rond de wereld”
en carnavalfuif 2018

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2019.html
 

‘Reis rond de wereld’ en carnavalfuif


Net voor de krokusvakantie, op vrijdag 9 februari 2018, vierde het Sint-Barbaracollege naar jaarlijkse gewoonte met de hele school carnaval, het uitbundige feest dat het begin van de vasten voorafgaat. De voorbije weken werd hard gewerkt om er op een originele manier én met de hele school een echte topper van te maken! Met man en macht werd gewerkt aan het meest originele carnavalplunje en de meest betoverende attributen. Het muzisch beleven stond hier voorop! Het centrale thema was dit jaar “Reis rond de wereld”.


Dank aan de organisatoren, meester Wim, de directeur, de leerkrachten, maar vooral de kinderen die er iets

onvergetelijks van maakten! Op vrijdagmorgen werd de kostumering en de zelfgemaakte attributen verder

afgewerkt. Een laagje schmink deed de rest. In de multifunctionele mediaklas kwam iedere klas om beurt voor

het voetlicht. Een enthousiaste presentator, meester Pascal, wist de zaal in te nemen en de talentrijke jongeren aan te moedigen: clowns, dansers, muzikanten, zangers, acteurs, goochelaars, gymnasten,... een allegaartje van jewelste van “over heel de wereld” bracht voor een dolenthousiast publiek het beste van zichzelf. De sfeer kon niet meer stuk!De 300 leerlingen en hun enthousiaste leerkrachten van de Heilig Hartafdeling verzamelden op vrijdagmiddag in de versierde mediaklas voor en uitgelaten dansnamiddag. Het jonge volkje liet zich niet onbetuigd! Het werd een leuke dansnamiddag met feestvierende jongens en meisjes in en feeëriek decor. Het bonte gezelschap deed mening toeschouwer verbazen en luidde meteen een onvergetelijke krokusvakantie in!