Bewegen op school

ACTIVITEITEN VOORJAARFotos_Voorjaar_2021.html
 

Bewegend leren

Het integreren van bewegingsactiviteiten tijdens de reken- en taallessen kregen dit schooljaar extra aandacht. Om de leerlingen zoveel mogelijk leerkansen te bieden werd gekeken hoe we de leerinhouden zoveel mogelijk en op zoveel mogelijk verschillende manieren konden aanbieden. Bewegend leren zien wij daarin als extra troef.

Het integreren van fysieke activiteiten en leertaken, bijvoorbeeld springen terwijl je bezig bent met automatiserings- en herhalingsopdrachten, lijkt een positieve invloed te hebben op het leren van leerlingen. Onderzoek naar het effect van fysiek actieve reken- en taallessen laat zien dat leerlingen direct na deze lessen meer gericht zijn op hun taak en dat hun reken- en spellingsvaardigheden verbeteren.

Als actieve en bewegingsgezinde basisschool vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen zo weinig mogelijk zittend de dag doorbrengen. Actieve lessen, bewegingstussendoortjes, bewegend leren hebben allen een positief effect op het leren. In de kleuterschool wordt ”Bodymap”  gehanteerd en heeft onze school een bewegingscoach.

In de lagere school wordt volop ingezet op bewegend leren. In kleine groepen oefenen de kinderen taal- en rekenopdrachten. Maaltafels, splitskaarten, getalbeelden, letters, basiswoorden (mol, beer, ik, an, tom, pen, …). In loopvormen, springoefeningen, fijnmotorische vaardigheden voor de schrijfmotoriek, …

De kinderen vinden dit een hele fijne manier van oefenen. De klasleerkracht voelt een positief effect op het verwerven van de nieuwe leerstof. Ook in de oudere leerjaren wordt vaker buiten de klas gegaan om inhouden via zoekopdrachten, spellingsestaffetes en dergelijke in te oefenen.

Kortom de tafels worden nog steeds geoefend maar niet alleen meer op papier.