Metend rekenen in H1A

ACTIVITEITEN NAJAARNajaar_2017.html
 

1 liter en 1 meter als conventionele maateenheid in het 1ste leerjaar.


Aanvankelijk meten we met natuurlijke maateenheden en gaan we kwalitatief vergelijken via gerichte doe-opdrachten in het 1ste leerjaar. Al snel blijkt dan dat er ongelijke meetresultaten zijn voor eenzelfde meting. De kinderen ervaren hier dan zelf de nood aan een vaste maateenheid en vervolgens worden de maateenheden 1 meter en 1 liter (later 1 kg) aangebracht.
Het manipuleren, het handelen is hierbij heel belangrijk. Er wordt steeds vooraf geschat en daarna daadwerkelijk gemeten. Via een doorschuifsysteem krijgen de kinderen zoveel mogelijk kansen om de verschillende objecten te meten en de vloeistoffen te (ver)gieten. Daarbij komt uitgebreid de rekentaal: minder dan 1l (1m), ruim 1l (1m), precies/juist 1l(1m) aan bod. Daarna worden de realia en de gemeten stroken gerubriceerd in de juiste dozen voorzien van het juiste etiket. De dozen worden geëtaleerd in de klas en doen dienst als vastzetting van de leerstof. Blijven meten en blijven vloeistoffen (ver)gieten is de boodschap want al doende leert (meet) men.