Terug in de tijd met H4B

ACTIVITEITEN NAJAARNajaar_2017.html
 

Muzescoop oktober: In een teletijdmachine


Tijdens de lessen wereldoriëntatie maakten de leerlingen van het vierde leerjaar kennis met het leven van de kinderen in de 5e eeuw voor Christus, de 14e eeuw, de 19e eeuw en de 21e eeuw. Hoe woonden ze? Wat aten ze? Wat deden ze in hun vrije tijd? In de les muzisch taalgebruik bedachten ze per twee een verhaal rond een personage.

Na het brainstormen schreven ze de tekst. Tijdens de les drama ervaarden de kinderen hoe een poppenspel tot stand komt. Ze hielden rekening met de volgende tips:

-Spreek voldoende luid en met de nodige intonatie.

-Zorg dat het personage naar het publiek kijkt.

Sommige groepjes bouwden een prachtig decor. Na elke voorstelling volgde er steeds een evaluatie:

-Tot welke tijd behoorde het poppenspel?

-Hoe kwam je dat te weten?

-Wat heb je geleerd door naar andere poppenspelen te kijken?

-Wat zou je de volgende keer anders doen?

De leerlingen herhaalden op een speelse manier de lessen histo.mundo en vonden dit een leerrijke activiteit.